sob.. cze 15th, 2024

STYLDOWOLNY.PL

Portal ogólnotematyczny

Jak zdobyć uprawnienia SEP?

kable elektryka, SEP
Podziel się

Uprawnienia SEP to nazwa zawodowych uprawnień, którymi muszą legitymować się pracownicy branży energetycznej. Zarówno pierwotne zdobycie uprawnień, jak i ich odnowienie wymaga przejścia szkolenia SEP. Po zdaniu egzaminu uczestnicy kursu otrzymują certyfikaty SEP lub zdobywają odnowienie uprawnień SEP wcześniej nabytych.

Jakie uprawnienia SEP można zdobyć?

Stowarzyszenie Elektryków Polskich wymaga certyfikowanych uprawnień od elektryków, ciepłowników i gazowników.

Osoby zatrudnione przy eksploatacji lub dozorze sieci i urządzeń elektrycznych muszą mieć uprawnienia SEP G 1.
Pracownicy sektora ciepłowniczego zajmujący się eksploatacją lub nadzorem urządzeń i sieci powinni zaliczyć kurs z zakresu SEP G 2.
Wszyscy pracownicy pionów technicznych oraz nadzorujący ich menedżerowie w branży gazowniczej muszą posiadać uprawnienia SEP G3.

Uprawnienia SEP nie są nadawane dożywotnio. Po upływie pięciu lat od nadania certyfikatu należy postarać się o odnowienie uprawnień elektrycznych, gazowniczych albo ciepłowniczych.

Jak zdobyć uprawnienia SEP dla energetyków?

Drogą do zdobycia uprawnień elektrycznych są kursy – wielomodułowe szkolenia, których programy oparte są o wytyczne podawane przez SEP. Kursy to także jedyny sposób na odnowienie uprawnień elektrycznych lub wymaganych w branży energetycznej.

Kursy stacjonarne prowadzone są przez wysokiej klasy specjalistów. Podczas zajęć największy nacisk kładzie się na praktyczne zastosowanie wiedzy.

Szkolenia online, obok materiału teoretycznego, zawierają bogatą bibliotekę filmów instruktażowych, rysunków, fotografii, wykresów, dzięki którym łatwiej zrozumieć jest złożoność procesów omawianych podczas szkolenia.

Niezależnie od formy kształcenia każde szkolenie kończy egzamin. Egzamin sepowski ma charakter egzaminu państwowego. Prace komisji nadzoruje Urząd Regulacji Energetyki. Certyfikaty SEP honorowane są w UE.

Odnowienie uprawnień – jaki kurs wybrać?

Oferta szkoleń sepowskich jest bardzo bogata. Dokonując wyboru należy sprawdzić, czy organizator szkoleń posiada odpowiednie uprawnienia i czy egzaminy sepowskie prowadzone w danym ośrodku mają moc prawną.

Jeśli chodzi o wybór formy kursu jest to sprawa indywidualna. O ile potencjalny uczestnik zamieszkuje blisko siedziby organizatora oraz dysponuje wolnym czasem, może wybrać kurs stacjonarny. W przypadku osób zatrudnionych, które na czas kursu musiałyby brać urlop oraz pokonywać znaczne odległości, lepiej będzie wybrać szkolenie online.

Na czym polega odnowienie uprawnień SEP online?

Kursy internetowe programowo musza być zgodne z wytycznymi SEP – nie ma więc obaw, że są one uboższe w treści, niż kursy stacjonarne.

Moduły kursu są nagrywane i umieszczane na platformie e-learningowej. Uczestnicy kursu otrzymują hasła dostępowe do platformy i mogą korzystać z umieszczonych na niej materiałów.

Korzystanie z zasobów platformy nie jest ograniczone w czasie. Można odtwarzać moduły o każdej porze doby w dowolnej kolejności oraz wielokrotnie je powtarzać. Kursanci mogą logować się z dowolnego miejsca i urządzenia z dostępem do sieci Internet.

Po zakończeniu kursu odbywa się egzamin. Podobnie jak szkolenie odbywa się on także zdalnie. Osoby zdające rozwiązują test lub odpowiadają ustnie na pytania komisji. W przypadku egzaminu ustnego proces przebiega w czasie rzeczywistym.

Jak widać artykuł zawiera odpowieź na pytanie “Jak zdobyć uprawnienia sep?” Trzeba podjąć decyje i działać.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.