niedz.. maj 19th, 2024

STYLDOWOLNY.PL

Portal ogólnotematyczny

Jak zdobyć uprawnienia SEP? Sprawdź przewodnik

plan elektryka, SEP
Podziel się

Współczesny rynek pracy wymaga ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji i zdobywania nowych uprawnień. W sektorze związanym z elektrycznością bardzo cenne są uprawnienia SEP. Co kryje się pod tą nazwą? SEP to skrót od Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Jest to największa organizacja w naszym kraju, która zrzesza fachowców działających w sektorze elektryczności. Co zapewniają uprawnienia wydane przez SEP? W jaki sposób można jest zdobyć? Na te pytania odpowiadamy w poniższym tekście.

Jakie wyróżniamy grupy uprawnień SEP?

Uprawnienia SEP są wymagane podczas pracy na niektórych stanowiskach związanych z eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci. Wyróżniamy trzy grupy, w których można otrzymać uprawnienia.

  • Grupa 1. Umożliwia nabycie uprawnień SEP związanych z elektrycznością.
  • Grupa 2. Dotyczy uprawnień ciepłowniczych.
  • Grupa 3. W tej grupie znajdują się uprawnienia gazowe SEP.

Jaka cena za uprawnienia SEP?

Do zdobycia uprawnień wymagane jest zdanie egzaminu. Jego koszt wynosi 10% najniższego wynagrodzenia w danym roku. W 2022 za przyznane przez SEP uprawnienia cena wynosi 301 złotych. Egzamin może zostać zorganizowany w ośrodkach SEP zlokalizowanych na terenie całego kraju. Co ważne, egzamin w każdej z grup kosztuje tyle samo. Za uprawnienia elektryczne i uprawnienia gazowe cena jest dokładnie taka sama. Warto więc rozwijać się i zdobywać nowe certyfikaty. Dzięki temu można podnieść swoją konkurencyjność na rynku pracy.

Jaka cena za kurs SEP?

Samodzielne przygotowanie się do egzaminu może nie być łatwe. Dlatego warto skorzystać z bogatej oferty szkoleniowej. Kursy SEP realizowane są przez wiele podmiotów na terenie całego kraju. Za standardowy kurs sep cena może być więc zróżnicowana. Może ona zależeć od wielu czynników. Najważniejszym z nich jest liczba osób, która chce uczestniczyć w szkoleniu. Zorganizowane grupy mogą liczyć w wielu instytucjach szkoleniowych na zniżki. Inny ważny czynnik to formuła szkolenia. Szkolenia prowadzone w trybie stacjonarnym mogą być droższe od tych w formule online.

Zdobycie uprawnień SEP i co dalej?

Co dzieje się po pomyślnym zdaniu egzaminu? Osoba egzaminowana otrzymuje Świadectwo Kwalifikacyjne potwierdzające nabycie odpowiednich uprawnień. Świadectwo wystawione przez SEP jest uznawane w większości krajów europejskich. Dzieje się to na zasadzie wzajemnego respektowania nadawanych uprawnień zawodowych. Uprawnienia SEP otwierają więc drogę do dużych zarobków w kraju i poza jego granicami.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.