sob.. cze 15th, 2024

STYLDOWOLNY.PL

Portal ogólnotematyczny

Rodzaje uprawnień SEP

żarówka, SEP, elektryka
Podziel się

Coraz więcej osób decyduje się na zdobycie uprawnień SEP. Stowarzyszenie Elektryków Polskich, od których powstał właśnie ten skrót to organizacja, która ma zadanie przygotować do pracy przyszłych elektryków, albo podszkolić tych, którzy już pracują w zawodzie. Szkolenia te cieszą się dużą popularnością, ponieważ na rynku pracy jest duże zapotrzebowanie na pracowników w branży elektrycznej. Sepowskie uprawnienia pozwalają zdobyć dobry, ciekawy zawód, który w dodatku jest dobrze płatny.

Kto może zdobyć uprawnienie SEP?

Każda osoba pełnoletnia i taka, która ma wykształcenie co najmniej podstawowe może wziąć udział w szkoleniu. Kursy te trwają jeden dzień i dotyczyć mogą zdobycia konkretnych uprawnień SEP, albo wszystkich równocześnie. Szkolenia zakończone są egzaminem państwowym, który potwierdza nabycie uprawnień SEP. Do egzaminów przystępuje się osobiście, natomiast kurs można zaliczyć stacjonarnie albo przez internet. SEP uprawnienia wygasają po pięciu latach i wtedy trzeba powtórzyć szkolenie.

Sep uprawnienia – czym są?

Sepowskie uprawnienia podzielić można na trzy grupy. Jest to uprawnienie SEP G1, G2, G3. Mogą one polegać również na dozorze i eksploatacji urządzeń elektrycznych i instalacji. Dzięki zdobyciu uprawnień SEP ma się pewność, że wykonuje się zawód elektryka zupełnie legalne. Przed przystąpieniem do szkolenia należy zastanowić się, jakiego rodzaju uprawnienie SEP chce się zdobyć i skupić się na nim. Można także zrobić wszystkie uprawnienia SEP równocześnie. Na kursy zapisać się mogą osoby indywidualne albo grupa pracowników danej firmy.

Jaka jest różnica między uprawnieniami SEP?

Uprawnienia SEP nadawane mogą być dla dwóch rodzajów wykonywanych prac. Są to eksploatacja i dozór. Wymienić tu można trzy grupy uprawnień SEP. Uprawnienia G1 to kursy elektryczne, które przeznaczone są dla osób, które na co dzień zajmują się eksploatacją albo dozorem instalacji i urządzeń sieci elektroenergetycznych. G2 to kursy energetyczne, które dedykowane są osobom, które zajmują się eksploatacja i dozorem instalacji oraz sieci cieplnych. G3 to kursy gazowe, które są skierowane do ludzi zajmujących się dozorem, lub eksploatacją sieci gazowych oraz instalacji.
Każdy rodzaj uprawnień podzielić można na różne podpunkty, które uwzględniają konkretną czynność, albo specyfikę pracy z konkretnym urządzeniem.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.